Tutaj powinien być opis

Na farmie państwa Jachimiak

Dzisiejszy ranek był bardzo ekscytujący. Wychowankowie Placówki skorzystali z zaproszenia Państwa Elżbiety i Grzegorza Jachimiak, by odwiedzić ich farmę, w miejscowości Livin. Na dzieci czekała bryczka zaprzężona w dwa piękne konie, a powoził sam gospodarz. P. Grzegorz - miłośnik powożenia bryczką, zabrał dzieci w niezwykłą podróż po polnych drogach, opowiadając o koniach i pokazując piękno naturalnego krajobrazu. Po długiej przejażdżce dzieci powitała p. Elżbieta, która przygotowała dla nich słodki poczęstunek, a następnie oprowadziła po pięknym ogrodzie. Dzieci pełne wrażeń wróciły do domu i swoje przeżycia przelały na papier.

Serdecznie dziękujemy państwu Jachimiak za zaproszenie na wspaniałą przygodę! Pozdrawiamy!