Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wyszogrodzie jest publiczną placówką typu socjalizacyjnego.

Dysponuje 14 miejscami dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, które wymagają szczególnej opieki lub mają trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

Organem prowadzącym Placówkę jest Powiat Płocki.

Koszt utrzymania wychowanka: 5.520 zł.

Zgoda na prowadzenie Placówki na czas nieokreślony: Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2212/2016 z dn. 10.10.2016 r.

Pozycja 286 w Rejestrze placówek opiekuńczo - wychowawczych.

 

Dyrektor: Hubert Więckowski

Starszy wychowawca koordynator: p.o. Marta Zmysłowska