• placowka_tyl.jpg
Trzy rzeczy zos­tały z ra­ju: gwiaz­dy, kwiaty i oczy dziecka. Dante Alighieri

Wiadomości